Wspieram osoby doświadczające:

- zaburzeń psychicznych

- lęku

- trudności w regulacji emocji

- chronicznego stresu

- kryzysów psychicznych 

- żałoby

- trudności wychowawczych 

Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. 

 

 

Terapia skierowana jest także do kobiet w ciąży oraz w okresie okołoporodowym, które :

- obawiają się porodu

- mają duże trudności z zaakceptowaniem swojego stanu oraz związanych z nim ograniczeń

- przeżywają lęk przed nową rolą oraz odczuwają obawę przed nawiązaniem niewłaściwej więzi z dzieckiem

- doświadczają trudności w opiece nad dzieckiem

- czują się samotne i zagubione

- doświadczają depresji poporodowej, nadmiernego poczucia winy bądź bezradności

- miały niezrozumiałą, trudną relację z własną matką w dziciństwie

*(na konsultacji możliwa jest obecność niemowlęcia)